Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim

 


 

 dokładnie takiej frazy
 opisach

 


Start


O nas
Warunki najmu
Wzory dokumentów
Czynsz i opłaty za media
Dla wspólnot mieszkaniowych
Biuro zamiany mieszkań
Akty prawne
Nasze inwestycje
Lokale do wynajęcia
Zamówienia publiczne - profil nabywcy
Kontakt

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.

Informacje o podmiocie
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego powstało jako jednoosobowa spółka miasta Piotrków Trybunalski w wyniku przekształcenia dawnego zakładu  budżetowego – pod nazwą Zarząd Nieruchomościami Miejskimi -  na mocy  ustawy  z  października 1995 r. „O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego”.
Podstawowym celem Spółki jest budowa mieszkań na wynajem.
Swą działalność rozpoczęła  16.10.1998 z kapitałem zakładowym wynoszącym niewiele ponad 3 mln zł. , dziś po dziesięciu latach kapitał ten jest  czterokrotnie  większy i wynosi ponad 12 mln zł, ale to nie jedyna miara rozwoju Spółki .

W tym czasie zbudowano sprawną i efektywną firmę,  której działalność obejmuje potężną blisko ośmiotysięczną bazę klientów.
Tak potężna liczba klientów wymaga wprowadzenia w spółce  nowoczesnego zintegrowanego systemu  informatycznego, którego wdrażanie właśnie realizujemy.

Główną misją, dla której w roku 1998  zostało powołane TBS Sp. z o.o. ,  jest budowanie mieszkań na wynajem. Osiągnięciem dziesięciu lat jest wybudowanie kilkunastu budynków, powstanie nowych osiedli mieszkaniowych w rejonach miasta uważanych za mało atrakcyjne (choćby  przy ulicy Sulejowskiej, Próchnika, czy Żwirki), stało się początkiem zmiany wizerunku tych obszarów .

Na lokale mieszkalne budowane przez TBS Sp. z o.o., oparte na partycypacji finansowej przyszłych najemców, mamy bardzo wielu chętnych. Szacujemy , że zapotrzebowanie na tego typu mieszkania jest  o wiele wyższe , niż nasze możliwości inwestycyjne. Pokazał to ostatni otwarty nabór najemców na mieszkania dla  lokalizacji  Modrzewskiego- Źródlana . Wypełniają one lukę rynku nieruchomości, pomiędzy lokalami komunalnymi , a prywatnymi inwestorami i lokalnymi deweloperami, a przede wszystkimi są szansą dla ludzi młodych,  nie posiadających pełnej zdolności kredytowej na zakup własnego mieszkania . Budowane w taki sposób, aby najlepiej spełniały potrzeby mieszkańców, były jak  najtańsze w eksploatacji i przyjazne dla środowiska naturalnego.

Oddawane do użytku przez TBS Sp. z o.o.  mieszkania charakteryzują się wysokim standardem wyposażenia i wykończenia. Wszystkie lokale przygotowane są w opcji „pod klucz”, gotowe do zasiedlenia przez lokatorów na drugi dzień po oddaniu do użytku.

Realizacja budownictwa w formule TBS jest procesem skomplikowanym. Zasady zostały ustalone ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego , głównym partnerem w realizacji  tego budownictwa prócz gminy, od początku istnienia jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Od roku 2000, kiedy TBS Sp. z o.o. złożył pierwszy wniosek o promesę kredytową ,  nasze wnioski oceniane są bardzo wysoko, w rankingu BGK znajdują się zwykle w pierwszej pięćdziesiątce TBS-ów -  na trzysta wniosków spływających do banku z terenu całej Polski.

W trosce o zachowanie ciągłości procesu inwestycyjnego rokrocznie występujemy do władz miasta o przekazanie aportem kolejnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe w tej formule.
Dzięki wzajemnej współpracy, jeśli uda się zachować dotychczasową  dynamikę  zasób TBS Sp. z o.o. powiększy się wkrótce dwukrotnie.

Jeszcze inną funkcją jaką pełni TBS Sp. z o.o.  od lat, to rola zarządcy nieruchomości. Zarządzamy blisko dziewięćdziesięcioma nieruchomościami  wspólnot mieszkaniowych na ponad sto wyodrębnionych z zasobu mieszkaniowego miasta.
Zarządzanie budynkami będącymi własnością osób fizycznych jest działalnością , która wymaga dużego zaangażowania i stosownego przygotowania zawodowego w zakresie zarządzania nieruchomościami.


Wszystkie te trudne i skomplikowane zadania firma może realizować dzięki dobrze przygotowanej zawodowo i doświadczonej kadrze. Zatrudniamy osoby z przygotowaniem  zarówno w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, kadrę zarządzającą finansami , jak i kadrę techniczną , posiadającą przygotowanie zawodowe  w  zakresie nadzorowania prowadzonych robót, we wszystkich specjalnościach budowlanych. Pozwala to na swobodne prowadzenie inwestycji własnych  i nadzorowanie innych , powierzonych w ramach umowy o zastępstwo inwestycyjne przez Miasto.

Od początku  swej działalności TBS Sp. z o.o.  jest partnerem gminy w zakresie mieszkalnictwa , zarządza w jej imieniu jej zasobem mieszkaniowym oraz jest jej inwestorem zastępczym dla inwestycji mieszkaniowych.

Miasto bogate swoją historią najstarszą , posiada niestety zaniedbania w dziedzinie mieszkaniowej infrastruktury miejskiej ,  które sięgają ponad  50 lat.

Dziś gminny zasób mieszkaniowy  liczy blisko trzy tysiące  lokali mieszkalnych i ponad dwieście lokali użytkowych, zlokalizowanych w blisko czterystu  budynkach gminnych i ponad 100 budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Przed miastem Piotrków Trybunalski stoi poważny problem zapewnienia lokali zamiennych dla dotychczasowych najemców z budynków wyłączanych z użytkowania z jednej strony , a z drugiej strony problem zapewnienia  lokali socjalnych i komunalnych dla Piotrkowian,  którzy nie są w stanie zabezpieczyć ich własnymi siłami ze względów ekonomicznych .

Konieczne są wydatki budżetowe z kasy miasta,  skromnie licząc około 50 mln zł, które rozwiązały by problem głodu  mieszkaniowego na dziś plus około 50 mln złotych na remonty zasobu, które zapewniłyby nie tylko jego bezpieczeństwo , ale znacznie poprawiły jego stan techniczny i estetykę. 

Nic  nie zwalnia  właściciela zasobu od wydatków związanych z bieżącą  eksploatacją ,   konserwacją  i zabezpieczeniem  przed dekapitalizacją . W  oparciu o budżet miejski  i wpływy czynszowe, wykonywane są  systematycznie najpilniejsze remonty bieżące  i w niewielkim zakresie remonty kapitalne obiektów , ale jest to zaledwie kropla w morzu potrzeb .       Zaniedbania mieszkalnictwa i jego niedokapitalizowanie  na przestrzeni wielu dziesięcioleci są przyczyną tego, że całe kwartały szczególnie śródmieścia , wymagają rewitalizacji i bardzo szybkich decyzji strategicznych.

Sytuacja mieszkaniowa miasta  Piotrków Trybunalski, jest podobna do wielu miast na terenie kraju i  jest wynikiem  polityki mieszkaniowej państwa , która w Polsce nigdy nie była przychylna dla mieszkalnictwa. Początkowo odpowiedzialność za zapewnienie mieszkań wzięło na siebie państwo , następnie ten ciężar przesunął się w kierunku spółdzielni mieszkaniowych . Ówczesny  system przydziału preferował jednak pewne grupy ludności , np. pracowników dużych zakładów przemysłowych , czy członków rządzącej elity politycznej.
Po roku 1990 odpowiedzialność za zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych musieli przejąć sami obywatele. Został wykreowany system instrumentów polityki mieszkaniowej , który w zasadzie funkcjonuje do dziś. Brak w nim mechanizmów pomocy państwa w tym zakresie i cały ciężar w tym zakresie został przerzucony na gminy.

System ten wyodrębnia grupy docelowe, do których adresowane są poszczególne instrumenty,  a są to między innymi :

- Dopłaty do oprocentowania kredytów hipotecznych,
- Preferencyjne kredyty udzielane dla towarzystw budownictwa społecznego i spółdzielni mieszkaniowych,

- System dodatków mieszkaniowych dla najuboższych.

Dla Piotrkowa Trybunalskiego konieczne staje się opracowanie   takiej  strategii  mieszkaniowej, która  w perspektywie kilkunastu lat pozwoli na rozwiązanie problemu degradacji zasobu z jednej strony i stworzenie warunków na rozwój budownictwa dla potrzeb rozwojowych miasta z drugiej strony . Nie jest to jednak możliwe bez zapewnienia ogromnych środków budżetowych , gdyż bez tego w zakresie budownictwa miasto Piotrków Trybunalski nigdy nie osiągnie sukcesu.  < Wróć  

  Zobacz Również:

Dane kontaktowe  więcej


Informacje o podmiocie


Godziny pracy i przyjęć w TBS Sp. z o.o.  więcej


Przedmiot działalności Spółki  więcej


Struktura organizacyjna   więcej

  Drukuj Zgłoś błąd
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim