Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim

 


 

 dokładnie takiej frazy
 opisach

 


Start


O nas
Warunki najmu
Wzory dokumentów
Czynsz i opłaty za media
Dla wspólnot mieszkaniowych
Biuro zamiany mieszkań
Akty prawne
Nasze inwestycje
Lokale do wynajęcia
Zamówienia publiczne - profil nabywcy
Kontakt

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.

Przedmiot działalności Spółki
 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

2. Spółka może również:

1)   nabywać budynki mieszkalne,

2)   przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,

3)   wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,

4)   sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia  zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia   zarządzanych budynków mieszkalnych.

5)   Spółka może również prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

a)      sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,

b)      budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,

c)      budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,

d)      przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.

3. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z 2000 r. z późn. zm.), opisanym w §7 ust. 1 i 2 aktu założycielskiego Spółki jest:

a)      kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,

b)     zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z,

c)      wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,

d)     roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z,

e)      rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,

f)       przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z,

g)      wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,

h)      wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,

i)        wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z,

j)       tynkowanie - PKD 43.31.Z,

k)     zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,

l)        posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z,

m)    malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z,

n)      wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z,

o)     wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych - PKD 43.91.Z,

p)     pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej sklasyfikowane - PKD 43.99.Z.  < Wróć  

  Zobacz Również:

Dane kontaktowe  więcej


Informacje o podmiocie  więcej


Godziny pracy i przyjęć w TBS Sp. z o.o.  więcej


Przedmiot działalności Spółki


Struktura organizacyjna   więcej

  Drukuj Zgłoś błąd
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim