Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim

 


 

 dokładnie takiej frazy
 opisach

 


Start


O nas
Warunki najmu
Wzory dokumentów
Czynsz i opłaty za media
Dla wspólnot mieszkaniowych
- Przetargi i zamówienia
Biuro zamiany mieszkań
Akty prawne
Nasze inwestycje
Lokale do wynajęcia
Zamówienia publiczne - profil nabywcy
Kontakt

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.

Dla Wspólnot Mieszkaniowych
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. funkcjonuje na piotrkowskim rynku nieruchomości również jako profesjonalny zarządca nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych.

Obecnie zarządzamy 83 Wspólnotami Mieszkaniowymi (85 budynków), prowadząc dla nich pełną obsługę finansowo-księgową, remontowo-techniczną
i formalno-prawną.

          Dzięki ścisłej współpracy z Zarządami Wspólnot oraz właścicielami lokali
(w tym Miastem Piotrków Tryb.) w większości zarządzanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych przeprowadzone zostały termomodernizacje budynków, które doprowadziły do zdecydowanej poprawy estetyki i komfortu zamieszkiwania,
ale przede wszystkim pozwoliły na obniżenie kosztów eksploatacji i poprawę stanu technicznego zarządzanych nieruchomości.

Minimalizacja kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu nieruchomości Wspólnoty
w dobrym stanie technicznym to jeden z głównych celów zarówno właścicieli lokali jak i Zarządcy, dlatego też doradzamy Wspólnotom w wyznaczaniu celów krótko
i długoterminowych oraz w pozyskiwaniu środków finansowych na ich realizację.

          Zajmując się przez wiele lat zarządzaniem nieruchomościami i chcąc sprostać zmieniającym się realiom prawnym oraz rynkowym opracowaliśmy wiele regulaminów rozliczania mediów, m.in. centralnego ogrzewania (w różnych systemach) oraz wody
i kanalizacji – kierując się przy ich tworzeniu rzetelnym rozliczeniem kosztów ponoszonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

Istotnym atutem naszej firmy jest długoletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, również Wspólnotami Mieszkaniowymi, wykwalifikowana kadra pracownicza (w tym licencjonowani zarządcy nieruchomości), a także profesjonalizm
i solidność.

Jesteśmy chętni i otwarci na współpracę dlatego też zapraszamy zainteresowane Wspólnoty Mieszkaniowe do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Przykładowy zakres świadczonych usług w ramach zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi:

1.     prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich właścicieli oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;

2.     aktualizowanie stanu prawnego ze stanem faktycznym nieruchomości;

3.     reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz przed organami sądowymi, administracyjnymi i innymi instytucjami w sprawach związanych z bieżącym zarządem nieruchomością wspólną;

4.     nadzór nad realizacją umów w zakresie utrzymania w należytym porządku
i czystości pomieszczeń, urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz terenów zielonych, dróg i chodników należących do części wspólnych nieruchomości;

5.     prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;

6.     sprawowanie nadzoru nad pracą osób i podmiotów świadczących pracę lub usługi na rzecz Zarządcy nieruchomości, między innymi w zakresie:

- bieżącej konserwacji powierzonego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
    i wszelkich urządzeń znajdujących się w nim;

-   remontów bieżących;

-   napraw i konserwacji instalacji wewnętrznych – zimnej wody, kanalizacyjnej,   

    elektrycznej, oświetlenia, gazowej, przewodów kominowych oraz innych  

    instalacji i urządzeń będących własnością Wspólnoty – zgodnie z przepisami  

    prawa budowlanego;

7.     przeprowadzanie za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego;

8.     zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich i innych usług zapewniających sprawne działanie urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej;

9.     współpracę z Zarządem Wspólnoty przy wyborze wykonawców robót remontowych i przy odbiorze końcowym tych robót;

10.  nadzór nad realizacją umów zawartych w zakresie dostawy do nieruchomości wspólnej mediów (woda, kanalizacja, energia elektryczna, C.O.);

11.  ubezpieczanie budynków położonych na nieruchomości wspólnej;

12.  opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba, że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

13.  sporządzanie i składanie w imieniu Wspólnoty sprawozdań i deklaracji, zgodnie
 z przepisami prawa, we właściwych urzędach (m.in. Urząd Skarbowy
i Urząd Statystyczny);

14.  otwarcie dla Wspólnoty odrębnych rachunków bankowych i dokonywanie  rozliczeń przez te rachunki;

15.  prowadzenie rachunkowości dla nieruchomości wspólnej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej,
w szczególności w zakresie:

          - ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną;

          - ewidencji zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną;

          - ewidencji rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej;

          - rozliczeń poprzez bankowe rachunki Wspólnoty Mieszkaniowej;

16.  sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty;

17.  rozliczanie rocznego planu gospodarczego Wspólnoty;

18.  przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;

19.  sporządzanie projektów uchwał i ich realizacja;

20.  wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń dla właścicieli lokali;

21.  przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizacja dokumentów i dokumentacji dot.   nieruchomości wspólnej;

22.  przygotowanie dokumentów umożliwiających sądową windykację wierzytelności Wspólnoty, a także prowadzenie czynności windykacyjnych
w przypadku umocowania przez Wspólnotę stosowną uchwałą.

23.  oferujemy również zainteresowanym Wspólnotom Mieszkaniowym współpracę przy wdrożeniu i prowadzeniu niezbędnej dokumentacji w zakresie RODO. harmonogram01042019.pdf      Harmonogram zebrań Wspólnot Mieszkaniowych w 2019 roku

 oswiadczenie.docx      Oświadczenie właściciela o rezygnacji z książeczek opłat.  < Wróć  

  Drukuj Zgłoś błąd
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim